Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de plaatsing van alle advertenties, bedrijfspresentaties en afbeeldingen op de site van AgriFoodMatch. Deze voorwaarden worden tevens op de factuur vermeld.

2. Prijzen

 • Na plaatsing van de advertentie volgt een email met prijs ter opdrachtbevestiging.
 • De factuur van de plaatsing volgt per email. 
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie, zal hij dat binnen de vijf werkdagen kenbaar maken aan AgriFoodMatch;
 • Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim en is hij een rente van 1 procent per maand of gedeelte daarvan verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. Daarnaast zal de opdrachtgever aan AgriFoodMatch incassokosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van AgriFoodMatch om de advertentie of afbeelding onmiddellijk van haar site te verwijderen;
 • AgriFoodMatch behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan pas in als de opdrachtgever een nieuwe advertentie of afbeelding plaatst en gelden dus niet voor verlenging van bestaande advertenties of afbeeldingen;
 • Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de kosten periodiek in rekening worden gebracht.

3. Duur en Beëindiging

 • De opdrachtgever zal de vacature laten verwijderen van de site van AgriFoodMatch, indien de vacature waarvoor geadverteerd wordt is ingevuld;
 • AgriFoodMatch zal vacatures die tekst bevatten die in strijd zijn met de wet of goede zeden zo snel mogelijk van de site verwijderen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

4. Uitvoering overeenkomst

 • AgriFoodMatch verbindt er zich toe om de overeengekomen dienst naar best vermogen en in overeenstemming met de algemeen geldende normen te verrichten. De aansprakelijkheid van AgriFoodMatch is beperkt tot maximaal het voor de advertentie betaalde tarief;
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties, bedrijfspresentaties en afbeeldingen.
 • AgriFoodMatch behoudt zich het recht voor om advertenties, bedrijfspresentaties of afbeeldingen te weigeren;
 • AgriFoodMatch garandeert dat de gegevens die de opdrachtgever invoert niet aan derden beschikbaar worden gesteld;

5. Aansprakelijkheid

 • Alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van een advertentie, bedrijfspresentaties of afbeelding. AgriFoodMatch is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van advertenties, bedrijfspresentaties of afbeeldingen;

6. Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen AgriFoodMatch en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
Op zoek naar een uitdagende vacature?

Geen probleem! Bij AgriFoodMatch hebben we bieden we verschillende interessante vacatures. Bekijk alle food vacatures, alle vacatures in de levensmiddelen of alle vacatures in de dierenvoeding. Staat hier niks relevants bij? Maak dan gemakkelijk een Job Alert aan en wij houden je op de hoogte van de nieuwste vacatures

 

Nieuwe jobs Agro & Food

Giessen, deels thuis werken is mogelijk
Labeling Specialist
Woonachtig in Midden- of Noord-Nederland. Regelmatig onderweg in je regio.
Regio Verkoopleider (Noord)
Benelux with offices in Zaventem (BE) and Capelle aan den IJssel (NL)
Business Manager Diagnostics
Regio Nederland met kantoor in Stroe (Barneveld)
Specialist Nutritie Herkauwers
Wijchen
QESH-Manager
dsm-firmenich

Voor gespecialiseerde commerciële functies in de diervoeding is het lastig de juiste kandidaten te vinden en te benaderen. Door onze vacatures op AgriFoodMatch te plaatsen, komen wij in contact met de juiste kandidaten. Van Accountmanager tot Nutritionist via AgriFoodMatch komen de hoger opgeleide kandidaten bij ons binnen in de email en kunnen wij het proces verder zelf afhandelen met de kandidaat.

Alle werkgevers bekijken

Ceres

Wij maken al enige tijd gebruik van deze website voor het plaatsen van onze vacatures in Nederland en België. We ontvangen erg veel kwalitatief goede kandidaten via deze website. AgriFoodMatch is een overzichtelijk en gebruiksvriendelijke site waarmee we een breed netwerk van hoogopgeleide kandidaten in de Food en Agri sector kunnen bereiken!

Alle werkgevers bekijken

AgriFoodMatch BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Weigeren