Tuinbouw, Landbouw, Veehouderij, Food, industrie, Food, foodservice, Food, retail en handel
Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland

Kwaliteits Controle Bureau( KCB)

Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
+31883088200

Kernactiviteiten

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en wordt aangestuurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Over ons

Het KCB verricht uitsluitend publieke taken. De Kaderwet ZBO en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) zijn op het functioneren van het KCB van toepassing.

Het KCB is voor een deel van de werkzaamheden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 (registratienummer I070). In deze norm zijn eisen opgenomen die aan een inspectie-instelling worden gesteld. De accreditatie toont aan dat het KCB de controles uitvoert op een onpartijdige en onafhankelijke wijze en dat het KCB beschikt over de vereiste deskundigheid om de inspecties uit te voeren.

Op het hoofdkantoor werken circa 40 personen in directie en stafafdelingen. In de buitendienst zijn zo’n 140 medewerkers werkzaam. De controle- en inspectiewerkzaamheden gebeuren vanuit de kantoren in de verschillende rayons.

Het KCB is een stichting waarvan het bestuur bestaat uit leden die worden voorgedragen door de brancheorganisaties in de groenten- en fruitsector en de sierteeltsector. De benoeming van de voorzitter van het bestuur is goedgekeurd door de minister van LNV.
Share
Kwaliteits Controle Bureau( KCB)
Food AgriFoodMatch
AgriFoodMatch BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Weigeren