Veehouderij
Zuid-Holland

Stichting Beter Leven Keurmerk

Regulusweg 11, 2516 AC DEN HAAG

Kernactiviteiten

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is een private keurmerkorganisatie die de borging en het beheer van het Beter Leven keurmerk (BLk) ter hand neemt en de contacten met het deelnemende bedrijfsleven en certificatie-instellingen onderhoudt.

Door te zorgen voor betrouwbare borging en waardevolle dienstverlening draagt de SBLk bij aan het aantoonbaar verbeteren van het dierenwelzijn van landbouwhuisdieren.
De SBLk richt zich enerzijds op dierhouderijbedrijven zoals veehouderijen en anderzijds op bedrijven gericht op dierlijke producten zoals slachterijen, eierpakstations, uitsnijderijen, verpakkers, verwerkers, vleeswarenproducenten, logistieke dienstverleners, retailers en foodservicebedrijven.
De SBLk houdt toezicht op deelnemers en certificatie-instellingen, behandelt en beoordeelt de aanvragen van het bedrijfsleven en verleent de goedkeuring voor het gebruik van het keurmerk. De SBLk is in korte tijd sterk gegroeid en het BLk heeft een naamsbekendheid van maar liefst 94% volgens onderzoeksbureau GFK.

Over ons

De Dierenbescherming is de oprichter en eigenaar van het Beter Leven keurmerk, ze stelt daarom de dierinhoudelijke criteria vast waaraan de deelnemende bedrijven moeten voldoen. Daarnaast is in 2012 de Stichting Beter Leven keurmerk in het leven geroepen. De Stichting Beter Leven keurmerk is de private keurmerkorganisatie die verantwoordelijk is voor de correcte borging van het Beter Leven keurmerk en de communicatie onderhoudt met het bedrijfsleven.
Share
Stichting Beter Leven Keurmerk
Food AgriFoodMatch
AgriFoodMatch BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Weigeren